Arbeidsvoorwaarden

Veel van onze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) (pdf, 1.3 mB)). Naast een prima passend salaris krijg je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het individueel keuzebudget (IKB).
De vier DUO-organisaties werken modern en digitaal en kennen plaatsonafhankelijk werken. Met je leidinggevende maak je afspraken over je werktijden en de plaats waar je werkt. We sturen vooral op resultaten. Jij bent er zélf verantwoordelijk voor dat de afgesproken resultaten tijdig worden gehaald.